kopij

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

kopij

ruud grosmann-2
hallo allemaal,

ik heb net (10:00) op zondag de kopij uit mijn map gehaald van google drive.
Als er wijzigingen over aanvullingen zijn, zet dat dan in een nieuw
subdirectory, zodat ik het niet over het hoofd zie, en mail me en
Evert erover.

Vast bedankt voor al jullie inspanningen.

groeten, Ruud

------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
saxon-help mailing list archived at http://saxon.markmail.org/
[hidden email]
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/saxon-help