copy, namespace prefix and namepool

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

copy, namespace prefix and namepool

Aarts, Marco
Dear all,
 
I am trying to do a simple copy of an xml document, using xslt 1. Other processors do the job just fine, but with Saxon I get NamePool exceptions when I change the values of namespace uri's or their prefixes in the original document.
 
The source document contains a default namespace, plus several namespaces defined on sub-elements.
 
My guess is that namespace prefixes are somehow cached over several transformations.
 
Stylesheet, sample and error message are included. I'm using Sonic Stylus Studio, but have also seen the error occur in our Sonic ESB server.
 
Can someone explain what's going on?
 
kind regards,
Marco Aarts
 
(example: source document that works)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="<A href='http://www.test.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="<A href='http://www.test.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(example: source document that does not work - changed the namespace URI)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="<A href='http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="<A href='http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(the stylesheet)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="@*|node()" mode="copy">
  <xsl:copy>
   <xsl:copy-of select="@*"/>
   <xsl:apply-templates mode="copy"/>
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="/">
  <xsl:apply-templates select="*" mode="copy"/>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
 
(the exception)
java.lang.RuntimeException
java.lang.NullPointerException
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:336)
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateNamespaceCode(NamePool.java:492)
 at com.icl.saxon.output.NamespaceEmitter.startElement(NamespaceEmitter.java:68)
 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.flushStartTag(GeneralOutputter.java:727)
 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:442)
 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:425)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:89)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.Controller.run(Controller.java:178)
 at com.icl.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1079)
 at com.icl.saxon.Controller.transform(Controller.java:946)
 at com.exln.stylus.CSaxonDriver.doProcessing(CSaxonDriver.java:143)
 at com.exln.stylus.CProcessorDriver.process(CProcessorDriver.java:55)
 
Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: copy, namespace prefix and namepool

Michael Kay
I can't reproduce this using any recent version of Saxon 6.x, and the line numbers in GeneralOutputter are about 20 lines adrift from the current version (6.5.5). Which version are you using?
 
Can you reproduce it when running from the command line?
 
Michael Kay


From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
Sent: 20 December 2005 10:45
To: [hidden email]
Subject: [saxon] copy, namespace prefix and namepool

Dear all,
 
I am trying to do a simple copy of an xml document, using xslt 1. Other processors do the job just fine, but with Saxon I get NamePool exceptions when I change the values of namespace uri's or their prefixes in the original document.
 
The source document contains a default namespace, plus several namespaces defined on sub-elements.
 
My guess is that namespace prefixes are somehow cached over several transformations.
 
Stylesheet, sample and error message are included. I'm using Sonic Stylus Studio, but have also seen the error occur in our Sonic ESB server.
 
Can someone explain what's going on?
 
kind regards,
Marco Aarts
 
(example: source document that works)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="<A href='http://www.test.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="<A href='http://www.test.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(example: source document that does not work - changed the namespace URI)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="<A href='http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="<A href='http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(the stylesheet)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="@*|node()" mode="copy">
  <xsl:copy>
   <xsl:copy-of select="@*"/>
   <xsl:apply-templates mode="copy"/>
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="/">
  <xsl:apply-templates select="*" mode="copy"/>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
 
(the exception)
java.lang.RuntimeException
java.lang.NullPointerException
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:336)
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateNamespaceCode(NamePool.java:492)
 at com.icl.saxon.output.NamespaceEmitter.startElement(NamespaceEmitter.java:68)
 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.flushStartTag(GeneralOutputter.java:727)
 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:442)
 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:425)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:89)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.Controller.run(Controller.java:178)
 at com.icl.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1079)
 at com.icl.saxon.Controller.transform(Controller.java:946)
 at com.exln.stylus.CSaxonDriver.doProcessing(CSaxonDriver.java:143)
 at com.exln.stylus.CProcessorDriver.process(CProcessorDriver.java:55)
 
Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: copy, namespace prefix and namepool

Aarts, Marco
In reply to this post by Aarts, Marco
Michael,
 
We're using 6.5.2.
 
The problem occurs after I have run the transformation on a large document which contains 100+ different prefixes for the same namespace-uri. This transformation runs OK for the first 130 or so prefixes, but elements with a higher prefix are not transformed well (outputted as plain text, but that's probably a side effect). Then when I run the same transformation as below (using only two prefixes), anything involving the prefixes above 130 generates the error. Restarting stylus and running the second transformation works OK, and this also seems to be the case for our Sonic ESB (in which restarting is not really an option :).
 
So I guess the problem has to do with caching of prefixes / namespace URI's over several transformations.
 
Plus, we think the original problem (the document with 100+ prefixes) might have to do with the limitations of the namepool size. Is there any way to increase this?
 
kind regards,
Marco Aarts
 

________________________________

Van: [hidden email] namens Michael Kay
Verzonden: wo 21-12-2005 0:55
Aan: [hidden email]
Onderwerp: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


I can't reproduce this using any recent version of Saxon 6.x, and the line numbers in GeneralOutputter are about 20 lines adrift from the current version (6.5.5). Which version are you using?
 
Can you reproduce it when running from the command line?
 
Michael Kay
http://www.saxonica.com/


________________________________

        From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
        Sent: 20 December 2005 10:45
        To: [hidden email]
        Subject: [saxon] copy, namespace prefix and namepool
       
       
        Dear all,
         
        I am trying to do a simple copy of an xml document, using xslt 1. Other processors do the job just fine, but with Saxon I get NamePool exceptions when I change the values of namespace uri's or their prefixes in the original document.
         
        The source document contains a default namespace, plus several namespaces defined on sub-elements.
         
        My guess is that namespace prefixes are somehow cached over several transformations.
         
        Stylesheet, sample and error message are included. I'm using Sonic Stylus Studio, but have also seen the error occur in our Sonic ESB server.
         
        Can someone explain what's going on?
         
        kind regards,
        Marco Aarts
         
        (example: source document that works)
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
        <Verwijzingen>
        <Verwijzing>
         <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem <http://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem> >
         </Verwijzing>
        <Verwijzing>
        <ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem <http://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem> >
         </Verwijzing>
         </Verwijzingen>
         </Antwoord>
         
        (example: source document that does not work - changed the namespace URI)
        <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
        <Verwijzingen>
        <Verwijzing>
         <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem <http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem> >
         </Verwijzing>
        <Verwijzing>
        <ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem <http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem> >
         </Verwijzing>
         </Verwijzingen>
         </Antwoord>
         
        (the stylesheet)
        <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
        <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
         <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
         <xsl:template match="@*|node()" mode="copy">
          <xsl:copy>
           <xsl:copy-of select="@*"/>
           <xsl:apply-templates mode="copy"/>
          </xsl:copy>
         </xsl:template>
         <xsl:template match="/">
          <xsl:apply-templates select="*" mode="copy"/>
         </xsl:template>
        </xsl:stylesheet>
         
        (the exception)
        java.lang.RuntimeException
        java.lang.NullPointerException
         at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:336)
         at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateNamespaceCode(NamePool.java:492)
         at com.icl.saxon.output.NamespaceEmitter.startElement(NamespaceEmitter.java:68)
         at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.flushStartTag(GeneralOutputter.java:727)
         at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:442)
         at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:425)
         at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:89)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
         at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
         at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
         at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
         at com.icl.saxon.Controller.run(Controller.java:178)
         at com.icl.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1079)
         at com.icl.saxon.Controller.transform(Controller.java:946)
         at com.exln.stylus.CSaxonDriver.doProcessing(CSaxonDriver.java:143)
         at com.exln.stylus.CProcessorDriver.process(CProcessorDriver.java:55)
         
        Disclaimer
       
        Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.
       
        This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

winmail.dat (17K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: copy, namespace prefix and namepool

Michael Kay
Thanks for the extra info.
 
The NamePool has a built-in limit of 256 prefixes for each namespace URI,
though it wouldn't surprise me at all if it breaks after 128 as the limits
certainly haven't been tested.
 
I think that Saxon 8.x probably has better error checking to test when the
NamePool limits are exceeded, but the limits haven't been raised. The whole
point of the NamePool is to allow names to be compared using simple integer
comparison rather than long strings, and that means imposing a limit. The
limits were chosen to be well beyond those used by 99.99% of applications,
but there will always be some pathological cases that can't be handled.
 
There's no obligation to use the same NamePool for all transformations. It's
a bit more complicated to organize your application to use multiple
NamePools, but for extreme cases like this the option is there. Of course
there might be environments such as Stylus that handle the NamePool
management themselves and don't expose this option to the user; I'm afraid
there's not much I can do about that.
 
I would be interested to know why you're mapping so many prefixes to the
same URI. Are they generated randomly, or something? Perhaps you could solve
the problem by changing the way you decide what prefixes to use.
 
Michael Kay
http://www.saxonica.com/


  _____  

From: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
Sent: 21 December 2005 07:01
To: [hidden email]
Subject: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Michael,
 
We're using 6.5.2.
 
The problem occurs after I have run the transformation on a large document
which contains 100+ different prefixes for the same namespace-uri. This
transformation runs OK for the first 130 or so prefixes, but elements with a
higher prefix are not transformed well (outputted as plain text, but that's
probably a side effect). Then when I run the same transformation as below
(using only two prefixes), anything involving the prefixes above 130
generates the error. Restarting stylus and running the second transformation
works OK, and this also seems to be the case for our Sonic ESB (in which
restarting is not really an option :).
 
So I guess the problem has to do with caching of prefixes / namespace URI's
over several transformations.
 
Plus, we think the original problem (the document with 100+ prefixes) might
have to do with the limitations of the namepool size. Is there any way to
increase this?
 
kind regards,
Marco Aarts
 

  _____  

Van: [hidden email] namens Michael Kay
Verzonden: wo 21-12-2005 0:55
Aan: [hidden email]
Onderwerp: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


I can't reproduce this using any recent version of Saxon 6.x, and the line
numbers in GeneralOutputter are about 20 lines adrift from the current
version (6.5.5). Which version are you using?
 
Can you reproduce it when running from the command line?
 
Michael Kay
http://www.saxonica.com/


  _____  

From: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
Sent: 20 December 2005 10:45
To: [hidden email]
Subject: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Dear all,
 
I am trying to do a simple copy of an xml document, using xslt 1. Other
processors do the job just fine, but with Saxon I get NamePool exceptions
when I change the values of namespace uri's or their prefixes in the
original document.
 
The source document contains a default namespace, plus several namespaces
defined on sub-elements.
 
My guess is that namespace prefixes are somehow cached over several
transformations.
 
Stylesheet, sample and error message are included. I'm using Sonic Stylus
Studio, but have also seen the error occur in our Sonic ESB server.
 
Can someone explain what's going on?
 
kind regards,
Marco Aarts
 
(example: source document that works)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test.nl/verwijzing/1.0> >test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testhttp://www.test.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test.nl/verwijzing/1.0> >test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(example: source document that does not work - changed the namespace URI)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test2.nl/verwijzing/1.0> >test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testhttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test2.nl/verwijzing/1.0> >test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(the stylesheet)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="@*|node()" mode="copy">
  <xsl:copy>
   <xsl:copy-of select="@*"/>
   <xsl:apply-templates mode="copy"/>
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="/">
  <xsl:apply-templates select="*" mode="copy"/>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
 
(the exception)
java.lang.RuntimeException
java.lang.NullPointerException
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:336)
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateNamespaceCode(NamePool.java:492)
 at
com.icl.saxon.output.NamespaceEmitter.startElement(NamespaceEmitter.java:68)
 at
com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.flushStartTag(GeneralOutputter.java:72
7)
 at
com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:442
)
 at
com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:425
)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:89)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.Controller.run(Controller.java:178)
 at com.icl.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1079)
 at com.icl.saxon.Controller.transform(Controller.java:946)
 at com.exln.stylus.CSaxonDriver.doProcessing(CSaxonDriver.java:143)
 at com.exln.stylus.CProcessorDriver.process(CProcessorDriver.java:55)
 
Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u
verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen
direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar
te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of
haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for
the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and delete and/or destroy this message and any attachments
immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use
this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its
group companies do not accept any responsibility nor liability for any
damage resulting from the content of and/or the transmission of this
message.

Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u
verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen
direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar
te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of
haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for
the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and delete and/or destroy this message and any attachments
immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use
this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its
group companies do not accept any responsibility nor liability for any
damage resulting from the content of and/or the transmission of this
message.winmail.dat (20K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: copy, namespace prefix and namepool

Aarts, Marco
In reply to this post by Aarts, Marco
Michael,
 
thanks for the info; the documents we receive from an external party, through a webservice, contain large numbers of different prefixes for the same URI. From what I understand, this format is being generated by Apache Axis, the product they use for webservices, and they don't see a way to influence this. I was thinking of maybe writing a stylesheet that searches for all unique namespace URI's and re-places them at a top-level element (distinctly). Is this possible using XSLT (and without refering to the specific namespaces in the stylesheet as they may change over time)?
 
kind regards,
Marco Aarts

 
________________________________

Van: Michael Kay [mailto:[hidden email]]
Verzonden: wo 21-12-2005 10:56
Aan: [hidden email]
Onderwerp: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Thanks for the extra info.
 
The NamePool has a built-in limit of 256 prefixes for each namespace URI, though it wouldn't surprise me at all if it breaks after 128 as the limits certainly haven't been tested.
 
I think that Saxon 8.x probably has better error checking to test when the NamePool limits are exceeded, but the limits haven't been raised. The whole point of the NamePool is to allow names to be compared using simple integer comparison rather than long strings, and that means imposing a limit. The limits were chosen to be well beyond those used by 99.99% of applications, but there will always be some pathological cases that can't be handled.
 
There's no obligation to use the same NamePool for all transformations. It's a bit more complicated to organize your application to use multiple NamePools, but for extreme cases like this the option is there. Of course there might be environments such as Stylus that handle the NamePool management themselves and don't expose this option to the user; I'm afraid there's not much I can do about that.
 
I would be interested to know why you're mapping so many prefixes to the same URI. Are they generated randomly, or something? Perhaps you could solve the problem by changing the way you decide what prefixes to use.
 
Michael Kay
http://www.saxonica.com/


________________________________

        From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
        Sent: 21 December 2005 07:01
        To: [hidden email]
        Subject: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool
       
       
        Michael,
         
        We're using 6.5.2.
         
        The problem occurs after I have run the transformation on a large document which contains 100+ different prefixes for the same namespace-uri. This transformation runs OK for the first 130 or so prefixes, but elements with a higher prefix are not transformed well (outputted as plain text, but that's probably a side effect). Then when I run the same transformation as below (using only two prefixes), anything involving the prefixes above 130 generates the error. Restarting stylus and running the second transformation works OK, and this also seems to be the case for our Sonic ESB (in which restarting is not really an option :).
         
        So I guess the problem has to do with caching of prefixes / namespace URI's over several transformations.
         
        Plus, we think the original problem (the document with 100+ prefixes) might have to do with the limitations of the namepool size. Is there any way to increase this?
         
        kind regards,
        Marco Aarts
         

________________________________

        Van: [hidden email] namens Michael Kay
        Verzonden: wo 21-12-2005 0:55
        Aan: [hidden email]
        Onderwerp: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool
       
       
        I can't reproduce this using any recent version of Saxon 6.x, and the line numbers in GeneralOutputter are about 20 lines adrift from the current version (6.5.5). Which version are you using?
         
        Can you reproduce it when running from the command line?
         
        Michael Kay
        http://www.saxonica.com/


________________________________

                From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
                Sent: 20 December 2005 10:45
                To: [hidden email]
                Subject: [saxon] copy, namespace prefix and namepool
               
               
                Dear all,
                 
                I am trying to do a simple copy of an xml document, using xslt 1. Other processors do the job just fine, but with Saxon I get NamePool exceptions when I change the values of namespace uri's or their prefixes in the original document.
                 
                The source document contains a default namespace, plus several namespaces defined on sub-elements.
                 
                My guess is that namespace prefixes are somehow cached over several transformations.
                 
                Stylesheet, sample and error message are included. I'm using Sonic Stylus Studio, but have also seen the error occur in our Sonic ESB server.
                 
                Can someone explain what's going on?
                 
                kind regards,
                Marco Aarts
                 
                (example: source document that works)
                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
                <Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
                <Verwijzingen>
                <Verwijzing>
                 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testtesthttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem <http://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem> >
                 </Verwijzing>
                <Verwijzing>
                <ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testtesthttp://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem <http://www.test.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem> >
                 </Verwijzing>
                 </Verwijzingen>
                 </Antwoord>
                 
                (example: source document that does not work - changed the namespace URI)
                <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
                <Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
                <Verwijzingen>
                <Verwijzing>
                 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testtesthttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem <http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns123:CodeSysteem> >
                 </Verwijzing>
                <Verwijzing>
                <ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testtesthttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem <http://www.test2.nl/verwijzing/1.0">test</ns130:CodeSysteem> >
                 </Verwijzing>
                 </Verwijzingen>
                 </Antwoord>
                 
                (the stylesheet)
                <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
                <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
                 <xsl:template match="@*|node()" mode="copy">
                  <xsl:copy>
                   <xsl:copy-of select="@*"/>
                   <xsl:apply-templates mode="copy"/>
                  </xsl:copy>
                 </xsl:template>
                 <xsl:template match="/">
                  <xsl:apply-templates select="*" mode="copy"/>
                 </xsl:template>
                </xsl:stylesheet>
                 
                (the exception)
                java.lang.RuntimeException
                java.lang.NullPointerException
                 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:336)
                 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateNamespaceCode(NamePool.java:492)
                 at com.icl.saxon.output.NamespaceEmitter.startElement(NamespaceEmitter.java:68)
                 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.flushStartTag(GeneralOutputter.java:727)
                 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:442)
                 at com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:425)
                 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:89)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
                 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
                 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
                 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
                 at com.icl.saxon.Controller.run(Controller.java:178)
                 at com.icl.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1079)
                 at com.icl.saxon.Controller.transform(Controller.java:946)
                 at com.exln.stylus.CSaxonDriver.doProcessing(CSaxonDriver.java:143)
                 at com.exln.stylus.CProcessorDriver.process(CProcessorDriver.java:55)
                 
                Disclaimer
               
                Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.
               
                This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

        Disclaimer
       
        Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.
       
        This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
       

Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

winmail.dat (23K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: copy, namespace prefix and namepool

Michael Kay
I've done a little test an Saxon 8.x successfully handles 255 prefixes for a
given URI, and fails reasonably cleanly if there are 256. I haven't done a
test on Saxon 6.x.
 
It would be possible to raise the limit a little bit, e.g. to 1024, but if
someone is generating prefixes at random that isn't going to help.
Conformant products are allowed to set limits, and in practice you set the
limits so that you can handle all non-pathological cases; I would regard
this case as pathological simply because I haven't seen anyone doing
anything like this before, and I can't see any good reason for doing it.
 
You're going to have trouble doing a prefix normalization with Saxon if
there are more than 255 prefixes within a single XML document, but if the
problem is only consistent use across multiple documents then it shouldn't
be too hard. The following template, for example, will copy elements and
allocate a prefix based on a hash code of the namespace URI:
 
<xsl:template match="*" xmlns:js="java:java.lang.String">
  <xsl:variable name="prefix"
select="js:hashCode(js:new(namespace-uri()))"/>
  <xsl:element name="p{$prefix}:{local-name()}"
namespace="{namespace-uri()}">
    <xsl:apply-templates/>
  </xsl:element>
</xsl:template>
 
Michael Kay
 


  _____  

From: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
Sent: 21 December 2005 11:47
To: [hidden email]
Subject: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Michael,
 
thanks for the info; the documents we receive from an external party,
through a webservice, contain large numbers of different prefixes for the
same URI. From what I understand, this format is being generated by Apache
Axis, the product they use for webservices, and they don't see a way to
influence this. I was thinking of maybe writing a stylesheet that searches
for all unique namespace URI's and re-places them at a top-level element
(distinctly). Is this possible using XSLT (and without refering to the
specific namespaces in the stylesheet as they may change over time)?
 
kind regards,
Marco Aarts

 
  _____  

Van: Michael Kay [mailto:[hidden email]]
Verzonden: wo 21-12-2005 10:56
Aan: [hidden email]
Onderwerp: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Thanks for the extra info.
 
The NamePool has a built-in limit of 256 prefixes for each namespace URI,
though it wouldn't surprise me at all if it breaks after 128 as the limits
certainly haven't been tested.
 
I think that Saxon 8.x probably has better error checking to test when the
NamePool limits are exceeded, but the limits haven't been raised. The whole
point of the NamePool is to allow names to be compared using simple integer
comparison rather than long strings, and that means imposing a limit. The
limits were chosen to be well beyond those used by 99.99% of applications,
but there will always be some pathological cases that can't be handled.
 
There's no obligation to use the same NamePool for all transformations. It's
a bit more complicated to organize your application to use multiple
NamePools, but for extreme cases like this the option is there. Of course
there might be environments such as Stylus that handle the NamePool
management themselves and don't expose this option to the user; I'm afraid
there's not much I can do about that.
 
I would be interested to know why you're mapping so many prefixes to the
same URI. Are they generated randomly, or something? Perhaps you could solve
the problem by changing the way you decide what prefixes to use.
 
Michael Kay
http://www.saxonica.com/


  _____  

From: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
Sent: 21 December 2005 07:01
To: [hidden email]
Subject: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Michael,
 
We're using 6.5.2.
 
The problem occurs after I have run the transformation on a large document
which contains 100+ different prefixes for the same namespace-uri. This
transformation runs OK for the first 130 or so prefixes, but elements with a
higher prefix are not transformed well (outputted as plain text, but that's
probably a side effect). Then when I run the same transformation as below
(using only two prefixes), anything involving the prefixes above 130
generates the error. Restarting stylus and running the second transformation
works OK, and this also seems to be the case for our Sonic ESB (in which
restarting is not really an option :).
 
So I guess the problem has to do with caching of prefixes / namespace URI's
over several transformations.
 
Plus, we think the original problem (the document with 100+ prefixes) might
have to do with the limitations of the namepool size. Is there any way to
increase this?
 
kind regards,
Marco Aarts
 

  _____  

Van: [hidden email] namens Michael Kay
Verzonden: wo 21-12-2005 0:55
Aan: [hidden email]
Onderwerp: RE: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


I can't reproduce this using any recent version of Saxon 6.x, and the line
numbers in GeneralOutputter are about 20 lines adrift from the current
version (6.5.5). Which version are you using?
 
Can you reproduce it when running from the command line?
 
Michael Kay
http://www.saxonica.com/


  _____  

From: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] On Behalf Of Aarts, Marco
Sent: 20 December 2005 10:45
To: [hidden email]
Subject: [saxon] copy, namespace prefix and namepool


Dear all,
 
I am trying to do a simple copy of an xml document, using xslt 1. Other
processors do the job just fine, but with Saxon I get NamePool exceptions
when I change the values of namespace uri's or their prefixes in the
original document.
 
The source document contains a default namespace, plus several namespaces
defined on sub-elements.
 
My guess is that namespace prefixes are somehow cached over several
transformations.
 
Stylesheet, sample and error message are included. I'm using Sonic Stylus
Studio, but have also seen the error occur in our Sonic ESB server.
 
Can someone explain what's going on?
 
kind regards,
Marco Aarts
 
(example: source document that works)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testtesthttp://www.test.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test.nl/verwijzing/1.0> >test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testtesthttp://www.test.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test.nl/verwijzing/1.0> >test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(example: source document that does not work - changed the namespace URI)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Antwoord xmlns="http://www.test.nl/antwoord/1.0">
<Verwijzingen>
<Verwijzing>
 <ns123:CodeSysteem xmlns:ns123="testtesthttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test2.nl/verwijzing/1.0> >test</ns123:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
<Verwijzing>
<ns130:CodeSysteem xmlns:ns130="testtesthttp://www.test2.nl/verwijzing/1.0"
<http://www.test2.nl/verwijzing/1.0> >test</ns130:CodeSysteem>
 </Verwijzing>
 </Verwijzingen>
 </Antwoord>
 
(the stylesheet)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <xsl:output method="xml" indent="yes"/>
 <xsl:template match="@*|node()" mode="copy">
  <xsl:copy>
   <xsl:copy-of select="@*"/>
   <xsl:apply-templates mode="copy"/>
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="/">
  <xsl:apply-templates select="*" mode="copy"/>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
 
(the exception)
java.lang.RuntimeException
java.lang.NullPointerException
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateCodeForPrefix(NamePool.java:336)
 at com.icl.saxon.om.NamePool.allocateNamespaceCode(NamePool.java:492)
 at
com.icl.saxon.output.NamespaceEmitter.startElement(NamespaceEmitter.java:68)
 at
com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.flushStartTag(GeneralOutputter.java:72
7)
 at
com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:442
)
 at
com.icl.saxon.output.GeneralOutputter.writeContent(GeneralOutputter.java:425
)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:89)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLCopy.process(XSLCopy.java:76)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at
com.icl.saxon.style.XSLApplyTemplates.process(XSLApplyTemplates.java:135)
 at com.icl.saxon.style.StyleElement.processChildren(StyleElement.java:610)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.expand(XSLTemplate.java:225)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.traceExpand(XSLTemplate.java:212)
 at com.icl.saxon.style.XSLTemplate.start(XSLTemplate.java:196)
 at com.icl.saxon.Controller.applyTemplates(Controller.java:252)
 at com.icl.saxon.Controller.run(Controller.java:178)
 at com.icl.saxon.Controller.transformDocument(Controller.java:1079)
 at com.icl.saxon.Controller.transform(Controller.java:946)
 at com.exln.stylus.CSaxonDriver.doProcessing(CSaxonDriver.java:143)
 at com.exln.stylus.CProcessorDriver.process(CProcessorDriver.java:55)
 
Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u
verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen
direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar
te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of
haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for
the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and delete and/or destroy this message and any attachments
immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use
this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its
group companies do not accept any responsibility nor liability for any
damage resulting from the content of and/or the transmission of this
message.

Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u
verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen
direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar
te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of
haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for
the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and delete and/or destroy this message and any attachments
immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use
this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its
group companies do not accept any responsibility nor liability for any
damage resulting from the content of and/or the transmission of this
message.


Disclaimer

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u
verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen
direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit
bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar
te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of
haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de
verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for
the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and delete and/or destroy this message and any attachments
immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use
this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its
group companies do not accept any responsibility nor liability for any
damage resulting from the content of and/or the transmission of this
message.winmail.dat (26K) Download Attachment